Obec Račice se nachází v okrese Litoměřice v meandru Labe mezi městy Roudnice nad Labem a Štětí, poblíž levého břehu řeky Labe, zhruba 2 km západoseverozápadně od Štětí.

V obci žije přes 300 obyvatel a o jejich aktivním způsobu života svědčí mimo jiné i sportovnírekreačníveslařskékanoistické a rybářské centrum.

V Račicích se konají všechna mistrovství České republiky ve veslování a kanoistice. 

Celý kanál je zpřístupněn pro nejširší veřejnost. Kromě aktivního sportování je zde možnost dalších rekreačních aktivit jako je koupání, opalování, trénink, v zimě také bruslení apod. Součástí areálu jsou i další sportoviště.

Pro takto aktivní obyvatele je samozřejmostí i péče o kvalitu ovzduší a života v obci.

Proto je oslovila možnost řešit vytápění obce ekologickým způsobem jenž nabízí Centrální vytápění spalováním biomasy.

Výstavba systému vytápění na biomasu začala v září 2014 a byla dokončena v září 2015.

V obci Račice jsou z důvodu fínanční úspory dvě kotelny, malá a velká se skladem biomasy.

Fotogalerie z průběhu výstavby topného systému: